Bytesbas

Ingen ny idé, men en som jag tror både kan göra skillnad för
världen och som kan generera en hel del intressant byteshandel.

Det går helt enkelt ut på att man ställer upp ett bord och några
kartonger med en föremålsbuffert som man har samlat ihop innan tillfället.
Sedan låter man folk komma och byta till sig Bytesbåsets föremål mot saker
som de har med sig. Det spelar egentligen ingen roll vad för sorts föremål
som byter ägare, så länge som de är i något sånär bra skick
(de måste gå att byta vidare). Självklart är det ingen bra idé att
byta illegala föremål som stöldgods eller knark.


Tillbaka

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License