Konstmusik

Det finns en himla massa olika sorters musik.
Jag brukar tycka att det är nästan onödigt
jobbigt att försöka dela in alla musikaliska
uttryck i genrer, och i vissa fall går det nästan inte.
Men den någon slags struktur måste man ha, om
man ska kunna navigera sig bland alla olika sorters musik.

Radio

Kollektivradio
Monitor

Artist

Kollektiv

Dr. Judas
Kjell Håften
DJ Hästråtta
Vocal Noise Project

Sverige

Kennel & Kebab
Dubmood
Hildegard
Bright Ice
Negrobeat
Go! With Fourteen O
50 Hertz
Gäddan & Braxen

Norge

MoHa!
Ars Dada

Danmark

Yoke & Yohs

Tyskland

Aaron Spectre

UK

Dj Scotch Egg
Atom Truck
Ed Cox

Italien

Zu

Japan

Ovenaxx
Melt Banana

US

The Evolution Control Committee
Unicorn Dream Attack
Wham City
Dan Deacon
Man Man
King Missile
Deerhoof
Ed Schrader
Santa Dads
Animal Collective
Bud Melvin
Fantômas
The Locust
Yip-yip
Lightning Bolt
The Mars Volta

Skivbolag

31G

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License