DIY

Do It Yourself! = Gör Det Själv!

Ett ganska fundamentalt begrepp inom Kollektiv, finns det inte får vi väl göra det själva!

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License