Fotokonst

(1) Konstform där produkten ges i uttryck av digitala bilder.

(2) Platsspecifik platsdefinierande (skådeplatsen) produkt (kamerans skådeplats) [Plats(A)]
Platsspecifik platsdefinierande (kameran) produkt (kameraanvändaren) [Plats(B)]
Platsspecificerad platsdefinierad platskorrumperande (kamerans skådeplats+kameraanvändaren) produkt [Plats(A)+Plats(B)]
Platsspecificerad platsdefinierad platskorrumperad platsutvidgande produkt (foto) [Plats(AB)] utsträckt i de två dimensionerna längd och bredd

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License