Found Happening

(1) Konstform med produkt bestående av flertaliga bruksobjekt med inbördes relationer

(2) Konstform med platsspecificerad platsdefinierad platskorrumperande produkt utsträckt i de tre rumsliga dimensionerna

MyBed

Tracy Emin - My Bed

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License