Hallström

Hallström ägnar sig åt bildkonst, skulpturer och att bygga och spela på egna instrument. Han experimenterar även med animation.

Här hittar du honom.


Tillbaka

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License