Installation Art

Konstform där verket utgörs av relationerna mellan modifierade eller omodifierade föremål. Avsikten är att skapa en helhetlig konstupplevelse involverandes samtliga sinnen

Borderline

Pål Hollender, Bo Melin - Borderline

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License