Nicce Lemonsson

Nicce är konstteoretiker och pratar ofta om invecklade och inspirerande idéer och teorier när jag träffar honom. /Kjell

Nicce skriver om konst här och här. Han är även main host för och förvaltare av Kollektivradio, som sänds via studentradion från campus i Växjö, över hela internet och därmed, hela världen.


Tillbaka

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License