Paint

Paintkonst är svårdefinerad, eftersom det enligt ett synsätt översätts med
"bilder som målats i MSpaint". Men jag tycker att vissa verk passar in i Paintkonst-
kategorin, även om själva programmet MSpaint inte har funnits med vid framställandet
av bilderna. Ett bra exempel på detta är Rawger's Pshpaint-konst, som har målats i Photoshop,
men som ändå har en viss "paintkänsla" över sig. Jag använder begreppet Pshpaint, därför att om
man bara kallade det Photoshop-konst, skulle det innefatta så väldigt mycket mer och bli för stort för
att kunna visualisera. Men eftersom de i Rawger's fall, har målats och inte manipulerats på något sätt,
så väljer jag att kalla dem för Pshpaint-bilder.

Kollektiv's Paintkonstnärer:

Kjell

Moonbathing_by_svartkejsare.jpg

Nicce

loggows4.JPG

Josef

jofef.bmp

Rawger

NiceToMeatYou.jpg

Fishie

TheUltraSuperDupernonRetardedDude.JPG

Tillbaka till Kollektiv Presterar
Tillbaka till Kollektivträff

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License