Pre-Sovjetisk Korrespondens - From Russia With Bride

Redaktion

Kamrat NaziSperm
Kamrat Judas

Preface

I mitten på 80-talet jobbade en rysk utbytesstudent på Studentradion Växjö. I sina studier kring statsvetenskap hade denna kvinnliga ryska praktiserat hos ryska regeringsstaben och under en kort sekvens kommit i kontakt med Gorbachev. Denna sekvens var dock lång nog för Gorbachev att helt förälska sig i praktikanten.

När så praktikanten blev antagen till ett utbytesprogram med 'Växjö Universitet' och således flyttade till Växjö förföljdes hon av mängder av telefonsamtal och kärleksbrev. Till slut orkade inte ryskan men istället för att skaffa hemlig adress skrev hon sig hos Studentradion Växjö. Detta kom dock till Gorbachev's kännedom och en än mer omfattande skörd av kärleksbrev addresserades nu istället till Studentradion Växjö.

Efter den uppmärksammade affären mellan Gorbachev och den ryska dam-OS-truppen till vinterspelen 1988 kunde man tro att Gorbachev glömt ryskan men återigen intensifierades kärleksbrevsskörden. Ryskan kapitulerade mentalt och svängde från total reject till besatthet. Ryskan ville nu med alla medel tillgängliga bli Gorbachev's men affären med dam-OS-truppen hade gjort henne sjukligt misstänksam. Med förskingrade medel från Studentradion Växjö anlitades så en av Gorbachev's sekreterare som ryskan träffat under sin praktikperiod till att förföra Gorbachev för att ges möjlighet att spionera och vidarebefordra misstänkta kärleksbrev till Studentradion Växjö.

Med tiden blev breven bara fler och fler och Gorbachev's älskare på Studentradion Växjö blev allt mer besatt av Gorbachev's alla affärer. Hon inrättade så ett arkiv för Gorbachev's alla kärleksbrev i källaren på Studentradion Växjö. Hennes psykiska tillstånd förvärrades ytterliggare med tiden och till slut nöjde hon sig inte med kopior på Gorbachev's kärleksbrev utan krävde all korrespondens Ryssland och övriga världen emellan i jakt på erotiska undertoner i Gorbachev's korrespondens med övriga regeringar.

Psykosen växte sig och nådde hösten 1990 vanföreställningen om Gorbachev's andes medverkande i samtliga ryska regeringsbildanden sedan början på 1800-talet och hon krävde så även historisk rysk regeringskorrespondens. Åren gick och arkivet i Studentradion's källare växte sig större och större.

Hennes mentala tillstånd nådde så tillslut vansinnet då hon i tron om att hon och Gorbachev var delar av samma själsliga helhet hängde sig i Studentradion's kontrollrum i hopp om att smälta samman med Gorbachev.

Arkivet förblev oupptäckt en lång tid efter händelsen och Studentradion's koppling till Ryssland's regering kanske aldrig hade uppdagats om det inte vore för den gigantiska skulden till kontaktpersonen i Ryssland. De förskingrade medlen från Studentradion's kassa räckte inte långt och spionen i Ryssland blev inte mindre otålig när hon fick nyheten om sin uppdragsgivares död. Ryska maffian anställdes så för att driva in skulden. Åratal av månatliga besök och betalningar till maffian förflöt och först sedan det hemliga arkivet upptäckts i mitten av 90-talet kunde man pressa maffian på orsaken till deras besök.

Så.. Studentradion har alltså sedan dess ett enormt arkiv med rysk regeringskorrespondens men en förbannad ekonomisk situation. När jag så som ny styrelsemedlem i Studentradion började undersöka möjligheterna till att köpa in program externt blev jag uppmärksammad på varför detta omöjliggjorts år efter år.

På Studentradion sändes dock höstsäsongen '08 relationsprogrammet 'Ryska posten'. När detta program så var nära cancellering föreslog 'Kollektivradio' att programmet kunde användas till att dra nytta av det enorma arkivet med rysk stabsmail. Villkorat en feature av minst ett av Gorbachev's kärleksbrev per vecka överfördes så sändningen av 'Ryska posten' till 'Kollektivradio' fr.o.m vårsäsongen '09.


Tillbaka

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License