Relationell konst

(1) Konstform med avsaknad av konstobjekt där konstverket uppstår i samspelet mellan konstbesökare och konstutövare

(2) Konstverk med platsutvidgande produkt utsträckt i de fyra grundläggande dimensionerna (3*Rum+Tid)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License