Suprematism

(1) Bildkonstklass med bildobjekt givet grundläggande geometriska former. Formerna är ofta tänkta att vara i rörelse transcenderande målarduken.

(2) Konstform med platsutvidgande produkt utsträckt i de två rumsliga dimensionerna längd och bredd

Ogri

Olle Baertling - Ogri

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License