Videokonst

Konstform där produkten ges i uttryck av digitala rörliga bilder.
Konstformens bildflöde saknar ofta markerat avbrott.

mala20.JPG

Daniel Andersson - Måla

Videokonstnärer

Lasse Gjertsen

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License